ผู้ประกอบการ :

คุณยูนุส ฤทธิเดช

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

5 ม.5 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140  

โทรศัพท์ : 062-1070755

 

        กลุ่มโคขุนพญาแล  คือการรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อเกษตรการผู้เลี้ยงวัวเนื้อ  โดยที่ทางกลุ่มจะมีการเลี้ยงวัวหลายสายพันธุ์อย่างเช่น  ลูกผสมแองกัส ที่ฟาร์มวัว px ชัยภูมิแรนช์ จังหวัดชัยภูมิ  ทางฟาร์มมีคือแม่พันธุ์ที่ถูกคัดสรรค์มาจากพลังพันธุกรรมซึ่งถูกจัดให้เป็นแม่พันธุ์ในอนาคตของฟาร์ม และจะทำให้มีผลผลิตเป็นวัวสวยๆ ในเครือโคขุนพญาแล  ที่ทางกลุ่มจะได้มีแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ ให้ขยายต่อออกไป

        ในปัจจุบันเรามีพันธุ์วัว ชาร์โรเล่ย์ แองกัส วากิว ที่เลี้ยงและจำหน่าย และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก  รวมทั้งยังสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน   นอกจากนี้ทางฟาร์มยังร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัด ในการควบคุมคุณภาพให้ดีตลอดเวลา   การจำหน่ายจะมุ่งส่งไปยังร้านอาหารชั้นนำ ในจังหวัด และแปรรูปส่งออก

                                                

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813