ผู้ประกอบการ :

นายจิรายุ อรุณวิสุทธิ์

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

146 ม.1 ต.ปรุใหญ่ บ.โพธิ์เตี้ย   เทศบาลนครนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ : 0879798689
Facebook: ขนมเปี๊ยะพรนภัส

 

        ขนมเปี๊ยะ พรนภัส เกิดจากการที่กิจการค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากวิกฤติฟองสบู่แตก เมื่อปี2540  จึงได้เริ่มทำธุรกิจอาหารที่เกี่ยวกับผลผลิตทางดารเกษตร ที่เริ่มจากกิจการขนาดเล็ก ที่จังหวัดบุรีย์รัม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเริ่มต้นจากการทำซาลาเปาเรื่อยมา  ต่อมาได้ย้ายสถานที่ประกอบกิจการมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  จึงมีแผนที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานโดยได้ผลิตขนมที่มีความหลากหลาย ทั้งขนมในเทศกาลต่างๆ เข่น ขนมเปี๊ยะ ขนมจีบ หมั่นโถ ซาลาเปา และอื่นๆ   ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวชูโรง (Signature)  ของกิจการคือ ขนมเปี๊ยะไข่เค็ม  ที่ทางเราคิดสูตรขึ้นมา และเป็นที่นิยมโดยทั่วไป  มีบริการ รับจัดอาหารว่างระหว่างประชุมอบรมสัมมนา (coffee Break) และทำอาหารกล่องจำหน่ายตามงาน และกิจกรรมต่างๆ  ขนมเปี๊ยะพรนภัส จำหน่ายในรูปของฝาก ก็เหมาะสมทุกเทศกาล

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813