ผู้ประกอบการ :

คุณศรัญญา วรชาติ

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   30220

โทรศัพท์ : 089-5834711
Facebook: ข้าวตังหมูหยอง แม่บ้านรสไทย

 

        ทุกขั้นตอนการผลิต เราคัดสรรคุณภาพเพื่อความอร่อยและรสชาติที่อร่อย  ข้าวตังหน้าหมูหยองแม่บ้านรสไทย คือขนมทานเล่นที่ อร่อยมีวัตถุดิบ เป็นข้าว ซึ่งเป็นของที่มีในชุมชนโนนไทย เราผลิตด้วยความปราณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดข้าวแล้วเข้าสู่การนวด แล้วนำไปทอด แล้วเข้าเตาอบ ได้ความหอมของข้าวและมีความกรอป ทำให้ออกมาเป็น “ข้าวตังหมูหยอง” ที่อร่อย ปัจจุบันเรามีแม่บ้านในชุมชนมารวมกลุ่มผลิต ส่งออกขายในทุกๆวัน  มีทั้งขายปลีกและขายส่ง   ข้าวตังแม่บ้านรสไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน  เพื่อความอร่อยและรสชาติที่อร่อย มีข้าวตังหน้าต่างๆ เช่น ข้าวตังหมูหยอง  ผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบประเภทข้าว ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกมีชุมชนโนนไทย มีกระบวนการผลิตที่ปราณีตพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดข้าว  การนวดข้าว การนำไปทอด และการเข้าเตาอบ ฯลฯ ทำให้ได้ความหอมของข้าว และมีความกรอบ ซึ่งจะออกมาเป็นข้าวตังที่อร่อย  ปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนกัน มารวมกันผลิตและส่งออกไปจำหน่าย ทุกๆวัน  มีทั้งการขายปลีกและขายส่ง โดยปกติเรามักผลิตไม่ทันตามความต้องการ   ในการจัดจำหน่าย จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับโดยตรงออกไปจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813