ผู้ประกอบการ :

นางสาวสุภัค ผานาค

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 081-9060421
Facebook : -

 

         น้ำนมข้าวกล้องงอก ของคุณสุภัค เรียกชื่อสามัญว่า น้ำนมข้าวกล้องงอกกาบา ผลิตจากข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกแท้ ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยน้ำพักน้ำแรงของเกษตรกรไทยในภาคอีสาน ภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ ที่เน้นการควบคุมทั้งระบบนิเวศของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งดิน แหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงให้ปราศจากสารเคมีเจือปนอย่างแท้จริง  จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งปลูกและผลิตข้าวคุณภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวออแกนิก ที่เหมาะต่อการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้างกล้องงอก  ทางร้านผลิตในรูปของเครื่องดื่ม สามารถเปิดดื่มได้  เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ  สามารถสั่งซื้อได้ดดยตรงจากทางร้าน

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813