ผู้ประกอบการ :

คุณอัจฉรา ทองหลาว

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

439 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 088-0894555
Facebook: -

 

         น้ำน้ำนมข้าวกล้องผสมธัญพืชผงชงดื่ม เกิดจากแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยพิจารณาจากการที่พื้นที่โคกล่ามอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตข้าวหลากหลายชนิด  จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าว และมีการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาศและศักยภาพของชุมชนโคกล่ามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องผสมธัญพืชผงชงดื่ม เพื่อสนองต่อกลุ่มตลาดอาหารสุขภาพโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเป็นหลัก  เป็นการต่อยอดของผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจึงทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องผสมธัญพืชผงชงดื่ม ดื่มที่มีคุณค่าทางอาหาร โดยจะใช้เครื่องหมายการค้าว่า Charary

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813