ผู้ประกอบการ :

ปิยะพล วงศ์ประสิทธิ

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

432 ม.1  ต. ประโคนชัย  อ. ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 311140

โทรศัพท์ : 09-919-3726
Facebook: -

 

         ผลิตภัณฑ์กระยาสารทตุ้ม&ตั้ม ทำจากข้าว ใช้ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ ผสมกับส่วนผสมตามรสชาติ  กระยาสารมกุ้งจ่อมทรงเครื่องของทางร้าน คือการใช้ข้าวคลุ๊กกับกุ้งจ่อมที่เป็นอาหารชาวอิสาน  กระยาสารทรสกุ้งจ่อมทรงเครื่องของตุ้ม&ตั้ม นอกจากใช้ข้าวดีแล้ว ยังมีการทำกุ้งจ่อม "จ่อม" ด้วยการหมักและดอง  วิธีการคือการนำกุ้งฝอย เกลือหรือน้ำปลาอย่างดีมาใส่ภาชนะหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน  ทำการหมักดอง 2-3 วัน จากนั้นใส่ข้าวคั่วตามลงไปแล้วหมักดองต่ออีก 2-3 วัน ก็จะได้ข้าวคลุ๊กกุ้งจ่อมรสชาติดีไม่เค็มจัดและมีกลิ่นหอม และทำเป็นขนมกระยาสารท ผลิตภัณฑ์กระยาสารทตุ้ม&ตั้ม จะวางขายที่สำนักงานวิสาหกิจชุมชน ตามสถานที่ผลิตของสมาชิก หรือศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอประโคนชัย

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813