ผู้ประกอบการ :

นายสมพงษ์ ยิมรัม

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

109 หมู่ที่ 3 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 089864-1997
Facebook: -

 

         ข้าวหอมตราหมอทำนา เป็นข้าว จากพื้นที่นาบนที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล”เซราะพลวง”บ้านดงพลอง ตอนเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลก และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   ข้าวจะมีความหอมมากกว่าแหล่งอื่น ชาวนาในพื้นที่จึงรวมกลุ่มกันปลูกข้าวแบบนาอินทรีย์เรียกกลุ่ม”วิสาหกิจชุมชนเซราะพลวง” ด้วยวิถีดั่งเดิม ที่เน้นเพิ่มความหอมของข้าว ปลอดสารเคมี จนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้แบร์น “หมอทำนา”    ข้าวหอมมะลิ “หมอทำนา” เป็นข้าวงที่มีคุณประโยชน์ ทำให้สุขภาพดี มีคุณค่าจากโปรตีน วิตามินอี ไนอะซีน ซิงค์ วิตามินบี1,2 แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส ทองแดง และเส้นใยอาหารเหทาะสำหรับผูรักสุขภาพ ในการจำหน่าย จะจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภค

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813