ผู้ประกอบการ :

คุณสุพรพิพย์ เจรียรพงศ์

ราคาจำหน่าย :

333 ม.7 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ช่องทางติดต่อ :

-

โทรศัพท์ : 081-6006066
Facebook : -

 

        น้ำมันรำข้าว Hug Pun  มีส่วนประกอบสำคัญ คือ น้ำมันข้าวกล้องบริสุทธิ์ สกัดโดยวิธีธรรมชาติ 100% มีแกมม่าซานอย ไม่ใส่สารกันหืน ช่วยในการลดระดับ ไขมันเลว (LDL) เพิ่ม ไขมันดี (HDL) ลดไตรกลีเซอไรต์ ซึ่งมีผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้น ลดความตีบตันของหลอดเลือด ทำให้มีผลในการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ  บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการทำนา 200 ไร่ ของบริษัทใน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยได้ชักชวนเกษตรกรเพื่อนบ้านเปลี่ยนมาทำนาข้าวอินทรีย์แปรรูปเพิ่มมูลค่า ส่งไปขายต่างประเทศ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของฮักปัน ด้วยการทำ น้ำมันรำข้าวกลิ่นส้ม เป็นน้ำมันรำข้าวแบบสกัดเย็น  ที่จะช่วยให้ทานง่าย และปลอดภัย โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรณารี  และอุสาหกรรมภาค 6 ที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากข้าว มีมาตราฐาน

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813